HOTĂRÂREA nr. 7 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ruginoasa, județul Iași