HOTĂRÂREA  nr. 7 din 29.01.2021 privind concesionarea, prin licitație publică, a două loturi de teren situate în intravilanul satului Rediu, comuna Ruginoasa, jud. Iaşi