HOTĂRÂREA nr. 7 din 25.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire toaletă publică la baza sportivă din comuna Ruginoasa