HOTĂRÂREA nr. 7/28.07.2016 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. III/2016