HOTĂRÂREA Nr. 69 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentantului legal și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul legal al UAT Comuna Ruginoasa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iaşi