HOTĂRÂREA nr. 69 din 25.10.2018 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. IV /2018