HOTĂRÂREA nr. 69 din 11.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Amenajare grup sanitar la Grădiniţa cu Program Normal din satul Vascani” comuna Ruginoasa, jud. Iaşi