HOTĂRÂREA nr. 68 din 27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ruginoasa, județul Iași