HOTĂRÂREA nr. 68 din 26.11.2020 privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. IV/2020