HOTĂRÂREA nr. 68 din 25.10.2018 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli la trimestrul III/2018