HOTĂRÂREA nr. 68 din 11.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Amenajare acostamente în centrul în comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi”