HOTĂRÂREA nr. 67 din 29.08.2019 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social „Centrul de zi pentru copii aflaţi în dificultate” din com. Ruginoasa, judeţul Iaşi