HOTĂRÂREA nr. 67 din 27.07.2017 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, Judeţul Iaşi aprobat prin HCL nr. 9/28.07.2016 cu privire la stabilirea indemnizaţiilor membrilor Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, Judeţul Iaşi