HOTĂRÂREA NR. 67 din 25.10.2018 privind trecerea din domeniul public al comunei Ruginoasa în domeniul privat a suprafeţei de 80 mp teren intravilan situat în T 34 parcela 1134; 1138