HOTĂRÂREA nr. 66 din 29.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul de investiție „Amenajare trotuar str. Scări la Lese în sat Rediu, com Ruginoasa, judeţul Iaşi”