HOTĂRÂREA nr. 66 din 26.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării proiectului de investiţie: „Înființare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi”