HOTĂRÂREA nr. 65 din 29.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul de investiție „Modernizare prin asfaltare străzi în comuna Ruginoasa, județul Iași – în lungime totală de 5,945 km”