HOTĂRÂREA nr. 65 din 27.09.2018 Privind modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Ruginoasa, județul Iași