HOTĂRÂREA nr. 64 din 29.08.2019 Privind modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Ruginoasa, județul Iași