HOTĂRÂREA nr. 64/27.07.2017 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 20 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS și SC APAVITAL SA