HOTĂRÂREA nr. 63 din 29.08.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Ruginoasa în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, aprobarea modificării tariful de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr. 357/30.10.2018