HOTĂRÂREA nr. 63 din 27.09.2018 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. III şi IV /2018