HOTĂRÂREA nr. 62/29.06.2017 Privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor bunuri ( mijloace fixe) din patrimoniul comunei Ruginoasa