HOTĂRÂREA Nr. 61 din 10.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Ruginoasa, jud. Iaşi