HOTĂRÂREA nr. 61/29.06.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Gospodărie Comunală și Salubrizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ruginoasa, județul Iași