HOTĂRÂREA nr. 60 din 17.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social „Centrul de zi pentru copii aflaţi în dificultate” din com. Ruginoasa