HOTĂRÂREA NR. 60 din 10.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Ruginoasa, judeţul Iaşi constituit ca urmare a alegerilor administraţiei publice locale din 27.09.2020