HOTĂRÂREA nr. 6/26.01.2017 privind înființarea a trei funcții contractuale de execuție, aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ruginoasa, județul Iași