HOTĂRÂREA NR. 6/24.06.2016 Privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Ruginoasa, judeţul Iaşi