HOTĂRÂREA nr. 59/29.06.2017 privind aprobarea Planului de Amenajament Pastoral pentru pășunile comunei Ruginoasa, județul Iași