HOTĂRÂREA nr. 58 din 17.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul de investiție „Extindere reţea de canalizare pe strada Unirii, comuna Ruginoasa, jud. Iaşi”