HOTĂRÂREA nr. 57 din 30.08.2018 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. III /2018