HOTĂRÂREA nr. 57 din 17.09.2020 privind aprobarea implementării măsurii: „Achiziţionarea de echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei – IT mobile, respectiv tablete pentru uz şcolar cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on – line”