HOTĂRÂREA nr. 57 din 06.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reamenajarea terenului intravilan în suprafaţă de 586 mp situat în T 27 – Cp 1002, satul Ruginoasa, comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi”