HOTĂRÂREA nr. 56 din 17.09.2020 privind aprobarea reactualizării Studiului de fezabilitate în vederea realizării proiectului de investiţiei: „Înființare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi cu satele aparţinătoare: Ruginoasa, Dumbrăviţa şi Rediu”