HOTĂRÂREA nr. 56 din 06.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Extindere reţea de canalizare în comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi”