HOTĂRÂREA nr. 55 din 30.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul de investiție „Modernizare prin asfaltare străzi în comuna Ruginoasa, județul Iași” din fonduri proprii