HOTĂRÂREA nr. 55 din 17.09.2020 privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. III şi IV/2020