HOTĂRÂREA nr. 55/26.06.2017 privind modificarea HCL nr. 30/27.03.2017 pentru implementarea proiectului „MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA RUGINOASA, JUDEȚUL IAȘI”