HOTĂRÂREA NR. 54/26.07.2018 privind premierea copiilor din cadrul Ansamblului de Dansuri „Băitănesca” format la nivelul Centrului Cultural din comuna Ruginoasa