HOTĂRÂREA nr. 53 din 27.08.2020 privind aprobarea realizării investiţiei: „Puţ forat de mare adâncime în satul Vascani, comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi”