HOTĂRÂREA nr. 53 din 26.07.2018 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor fiscale, constând în impozite, taxe și alte obligații de plată datorate de către contribuabili la bugetul local al Comunei Ruginoasa