HOTĂRÂREA nr. 53/25.05.2017 privind transformarea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, din grad profesional principal în grad profesional debutant – Compartimentul contabilitate, buget finanțe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ruginoasa, județul Iași