HOTĂRÂREA nr. 53/15.12.2016 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. IV/2016