HOTĂRÂREA nr. 52 din 26.07.2018 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. III /2018