HOTĂRÂREA nr. 52 din 25.07.2019 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. III/2019