HOTĂRÂREA nr. 51 din 27.08.2020 privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. III/2020