HOTĂRÂREA nr. 51 din 26.07.2018 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, conform Actului Adiţional nr. 28