HOTĂRÂREA nr. 50 din 27.06.2019 privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, chirii, redevențe şi alte obligaţii de plată datorate bugetului local de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi asociaţiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Comunei Ruginoasa judeţul Iaşi