HOTĂRÂREA nr. 50/25.05.2017 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. II/2017